Jeżeli chcesz:
Dowiedzieć się

jakie mechanizmy są konieczne w procesie motywacyjnym i w jaki sposób osiągnąć efektywne wyniki u uczniów w różnym wieku i na każdym etapie zaawansowania

Uczestniczyć

w jedynym takim wydarzeniu w Polsce, łączącym wykłady z techniką microteaching, która w praktyce pozwoli przećwiczyć Ci różnorodne formy i metody pracy

Sprawdzić

jak to jest uczestniczyć w lekcji z elementami grywalizacji czy motywowania podprogowego

Poznać innowacyjne sposoby

na zaangażowanie uczniów, przekonanie zdemotywowanych, przełamanie oporów przed mówieniem czy niechęcią do pisania lub gramatyki

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Kongresie!

Zobacz jak wyglądała poprzednia edycja:
NASZE WYDARZENIE TO:

weźmiesz udział w innowacyjnych warsztatach microteaching – podczas nich wcielisz się w rolę ucznia i na własnej skórze doświadczysz grywalizacji, OK, motywowania podprogowego czy procesu design thinking

7 godzin inspiracji i wskazówek od najlepszych ekspertów w kraju – podpatrzysz praktyczne rozwiązania w zakresie motywacji stosowane przez dr Grzegorza Śpiewaka czy Olę Dyktę

gotowe narzędzia do wykorzystania offline i online – dowiesz się, jak konstruować najefektywniejszy program nauczania i wykorzystywać atrakcyjne dla ucznia zadania, ćwiczenia i materiały

sprawdzone metody gwarantujące indywidualizację zajęć – dobierzesz tylko te techniki pracy, które przynoszą najlepsze efekty w nauce języka i nauczysz się, jak je dopasowywać do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia

Program kongresu
10.00
WYKŁAD
Motywacja a neurodydaktyka – co się sprawdza, a na co nie warto tracić czasu

Prelegent: prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak

 • Motywacja, czyli co? Jak się ją podtrzymuje? Jaką rolę w motywowaniu odgrywa rodzic, nauczyciel i sam uczeń?
 • Jak maksymalnie wykorzystać potencjał intelektualny i motywacyjny w pracy z dzieckiem i osobą dorosłą, aby osiągnąć sukcesy w nauce języka angielskiego?
 • Motywacja a potrzeby ucznia: relacja, autonomia i kompetencje – jak to zrobić na lekcji?
WARSZTAT
Graj, baw się i ucz „przy okazji”, czyli Edutainment w praktyce

Prelegent: Aleksandra Dykta

 • Jak radzić sobie z uczniami niezmotywowanymi tak, aby nie zdawali sobie sprawy, że ich motywujemy
 • OK i dużo więcej, czyli w jaki sposób oceniać „nie oceniając”? – praktyczne rozwiązania
 • Education = motivation – razem przećwiczymy pracę metodą Design Thinking – twórczego rozwiązywania problemów
 • Let’s play together – pokazujemy, jak krok po kroku wprowadzić grywalizację na swoich zajęciach – wspólnie przejdziemy przez GRĘ!
 • Edutainment – to możliwe również w szkole! Na konkretnych przykładach pokażemy, że gramatyka i pisanie w obcym języku może być rozrywką dla ucznia
 • Jak motywować ucznia, który „uczy się dla ocen”? Czy ocenianie to nagradzanie? Co się stanie, jeśli nagradzamy zbyt często?
WARSZTAT
Motywacja w nauczaniu mówienia, słuchania, czytania i pisania: ONLINE czy OFFLINE ?!

Prelegenci: dr Grzegorz Śpiewak, Magdalena Kania, Łukasz Knap

 • Jak naprawdę zmotywować ucznia w II dekadzie XXI wieku? Czy zawsze potrzebujemy efektu „wow”?
 • Jak zaangażować ucznia kognitywnie, emocjonalnie i interpersonalnie – online i offline
 • ONLINE vs. OFFLINE: decydujące starcie czy mądry kompromis?
 • Jak dobierać ćwiczenia, materiały językowe i formy pracy z uczniami, by uzyskać i utrzymać świetną dynamikę lekcji języka obcego?
 • Najciekawsze przykłady działań online i offline do wykorzystania w różnych sytuacjach edukacyjnych
17.30
Prelegenci
dr Grzegorz Śpiewak

dr
Grzegorz Śpiewak

Absolwent Wydziału Językoznawstwa University of Essex w Wielkiej Brytanii oraz Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, z którym był następnie związany przez 19 lat jako wykładowca, adiunkt i dyrektor ds. praktycznej nauki języka angielskiego. Stypendysta Fundacji Batorego i Sorosa. W ostatnich latach wykładowca prestiżowej nowojorskiej uczelni The New School for Social Research. Na rynku polskim od 2000 r. współpracuje z Macmillan Education jako kluczowy doradca, trener, autor podręczników, a ostatnio także koordynator projektów akademickich na region Europy Centralnej i Wschodniej. Jest też współtwórcą programu deDOMO – wielokrotnie nagradzanej koncepcji wspierania nauczania języka obcego w warunkach domowych, z udziałem rodziców, i opartej na niej serii przewodników Angielski dla rodziców, wyróżnionej m.in. prestiżowym Europejskim Znakiem Jakości (European Language Label 2012). Inny współtworzony przez niego projekt, „Teacher Trainer Academy”, stworzony w ramach DOS-ELTea, niezależnego centrum doskonalenia nauczycieli języków obcych, zdobył nominację do British Council ELTON (English Language Teaching Innovation) Award 2016. Grzegorz Śpiewak jest też honorowym prezesem IATEFL Poland – Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce.

Prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska

prof. zw. dr hab.
Hanna Komorowska

Jest pracownikiem Uniwersytetu SWPS. Była prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prezesem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polskim delegatem w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych przy Radzie Europy, członkiem powołanej przez Unię Europejską Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności i konsultantem Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Przewodniczy Komitetowi selekcyjnemu polskiej edycji European Language Label, jest ekspertem grupy Training and Consultancy ECML rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników do nauki języków obcych MEN, współautorką Europejskiego portfolio dla studentów– przyszłych nauczycieli języków i autorką licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli.

prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak

prof. UAM dr hab.
Maciej Błaszak

Kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Stypendium DAAD, Niemcy), Uniwersytetu w Edynburgu (Stypendium Tempus, Szkocja) i Uniwersytetu Berkeley (USA). Wykładowca Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness.

Ola Dykta

Ola Dykta

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Na co dzień tworzy narzędzia ICT dla edukacji, uczy od 12 lat, przeszkoliła ponad 3000 nauczycieli. Wykładała na uczelniach wyższych, takich jak: UWr, SWPS, UAM, WSF i innych. W 2011 r. funenglish.pl, został zaakceptowany przez MEN jako pierwszy podręcznik internetowy. Zdobywczyni nagrody ELL (European Language Label). Autorka aplikacji do nauki języków obcych, których używa obecnie ponad tysiąc instytucji i kilkaset tysięcy użytkowników na całym świecie. Obecnie pracuje nad Lerni i Lerni for Teachers – narzędziami online do nauki języków, których liczba użytkowników przekroczyła już pół miliona. Chętnie angażuje się w akcje społeczne promujące nowe technologie. Należy do #OurFutureWorld i Pioneers oraz wspiera inicjatywy z ramienia FRSI (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) i Stowarzyszenia PASE.

Łukasz Knap

Łukasz Knap

Jest nauczycielem języka angielskiego od 2006, a trenerem technologii edukacyjnych od 2011. Jest absolwentem Akademii Metodyka PASE i DOS-ELTea Teacher Trainer Academy 2.0. Pracował w szkołach w Lubyczy Królewskiej, Narolu, Warszawie, Krakowie i Salamance. Prezentował swoje pomysły na efektywne wykorzystanie technologii w nauczaniu języków obcych na konferencjach: English Teaching Market, IATEFL, TWIST, Lesson Plan Festival oraz Teacher Level Master. Obecnie jest nauczycielem w LXI Liceum Ogólnokształcącym im. Janiny Zawadowskiej w Warszawie oraz metodykiem w British School Wawer.

Magdalena Kania

Magdalena Kania

Od ponad 20 lat uczy z niegasnącą pasją. Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła w 1994 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku. Dwa lata później założyła własną szkołę językową ‘SJO ant’, w której jest dyrektorem metodycznym i aktywnym lektorem. Doświadczenie w pracy metodyka doprowadziło ją do uczestnictwa w DOS-ELTea Teacher Trainer Academy 2.0, którą z sukcesem ukończyła w marcu 2016 r. We wrześniu 2016 r. dołączyła do zespołu DOS-ELTea jako trener i Projects Manager. Ma na swoim koncie kilka wystąpień na konferencjach IATEFL, PASE oraz konferencjach DOS-ELTea (On-line, ONA off-line, Teacher Level Master, Engage Level Master).

Dlaczego warto?

Dajemy kompletny zestaw zupełnie innowacyjnych rozwiązań motywacyjnych i metodycznych, dzięki którym zwiększysz motywację zarówno w grupach, jak i pracując z uczniem indywidualnie.

Gwarantujemy warsztatową formułę kongresu, dzięki czemu będziesz miał okazję zarówno wysłuchać wykładów, jak i przećwiczyć proponowane przez specjalistów rozwiązania w praktyce. UWAGA! Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich warsztatach, nie dzielimy na ścieżki! Z naszego kongresu wszyscy wyjeżdżają z taką samą dawką praktycznej wiedzy!

Zapewniamy platformę szerokiej wymiany doświadczeń i pole do dyskusji – dzięki spotkaniu m.in. z prof. Maciejem Błaszakiem, Olą Dyktą oraz dr Grzegorzem Śpiewakiem, Magdaleną Kanią czy Łukaszem Knapem będziesz skutecznie motywować i inspirować uczniów do podnoszenia własnych umiejętności.

Weź udział
Najczęściej zadawane pytania
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu kongresu.
Podstawę płatności za kongres stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu.
W przypadku dokonania płatności przed terminem kongresu faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem kongresu).
W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed kongresem.
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed kongresem, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszym kongresie www.kongresgp.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kongresie wcześniej niż 30 dni przed terminem kongresu uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej. Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 16 października 2018 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami, Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 16 października 2018 r., a nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.

Hotel Novotel Warszawa Airport
1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa


Organizator:
Masz pytania? Skontaktuj się z nami: